Bardzo miło nam poinformować, że FLOW uzyskało certyfikat Znaku Jakości MSUES 2.0., który jest dla nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem dla naszych Klientów, że realizujemy usługi na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Dodatkowo certyfikat uprawnia FLOW do świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków unijnych do 95% !!!

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych są nowatorskim w skali całego kraju narzędziem zapewniania jakości kształcenia, które służy do oceny firm  szkoleniowych i doradczych. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że FLOW realizuje usługi o wymaganym standardzie jakości.

Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia. Otrzymują go firmy oraz instytucje świadczące usługi szkoleniowe i doradcze, które pozytywnie przeszły zewnętrzny audyt prowadzony jest przez uprawnioną instytucję audytującą.

Usługi doradcze i szkoleniowe z dofinansowaniem UE

Znak jakości MSUES zapewnia, że:

  • poziom i sposób świadczenia usługi szkoleniowej czy doradczej jest dopasowany do potrzeb odbiorcy,
  • doradca czy trener prowadzący szkolenie ma odpowiednie kompetencje, jest przygotowany metodycznie i merytorycznie,
  • firma gwarantuje właściwe zaplecze techniczne oraz wykorzystuje odpowiednie materiały dydaktyczne.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW FLOW

Dzięki znakowi MSUES FLOW zyskało możliwość oferowania swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych objętych dofinansowaniem ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla naszych Klientów oznacza to możliwość uzyskania znacznego dofinansowania na szkolenia i usługi doradcze, w ramach licznych projektów, mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorstw, pracowników oraz osób indywidualnych.

Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną bazą ofert takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, coaching czy doradztwo.  Dzięki tym usługom rozwojowym przedsiębiorstwa, pracownicy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Już niebawem oferta świadczonych usług rozwojowych przez FLOW umieszczona zostanie w Bazie Usług Rozwojowych, tymczasem zachęcamy również do śledzenia naszej strony, gdzie będziemy zamieszczać informacje o konkretnych projektach oraz o tym jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia czy doradztwo.

Jeżeli chcą Państwo podnieść swoje kwalifikacje i poszukujecie możliwości szkoleniowych, które spełnią Wasze oczekiwania i przyniosą konkretne efekty w Waszej działalności zapraszamy do kontaktu i współpracy!