Dotacje Go to Brand pozyskane

Celem konkursu „Go to Brand” jest pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Nabór w tegorocznej edycji konkursu trwał od 11 lutego do 11 marca. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosiła 329 000 000,00 zł. Maksymalna dotacja jaką mogły otrzymać mikro, małe i średnie firmy wynosiła 425 670,00 zł, co stanowi wsparcie do 85% wartości projektu.  Przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15%. Wnioski w konkursie złożyło 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r.

Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 firm. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów tegorocznej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Najwięcej wniosków złożyły firmy z branży IT, Moda Polska, kosmetyki oraz z branży budowlanej.

Dotacje na projekty w konkursie pozwolą firmom o wysokim potencjale konkurować na rynkach zagranicznych produktami o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Dzięki otrzymanym dotacjom polskie marki produktowe mogą stać się bardziej rozpoznawalne za granicą, co poprawia wizerunek Polski oraz zwiększa poziom krajowego eksportu.

Wszystkie projekty, które otrzymają dofinansowanie wpisują się w 12 branżowych programów promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Obejmują one sektory: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody, kosmetyków, IT, jachtów i łodzi, żywności, mebli, sprzętu medycznego oraz usług prozdrowotnych.

Dzięki otrzymanej dotacji firmy w ramach realizowanych projektów będą brały udział w targach, wystawach, wyjazdowych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych, a także będą mogły sfinansować usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia prowadzonej działalności.

SUKCES FLOW

Firma FLOW opracowała 4 projekty dla swoich klientów w ramach z programu branżowego Moda Polska. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dotację we wnioskowanej kwocie.

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy firmom:

  • P.P.H. „KAMPA” Pacut Andrzej – otrzymana kwota dotacji: 422 100,00 zł
  • Zakład Produkcji Obuwia „AGDA” Edward Moskała – otrzymana kwota dotacji: 425 475,00 zł
  • Galant Produkcja Obuwia, Handel,Export-Import Robert Korzeniowski – otrzymana kwota dotacji: 423 225,00 zł
  • „ARKA” Jan, Michał Góralczyk Spółka Jawna – otrzymana kwota dotacji: 424 875,00 zł

Dzięki otrzymanej dotacji klienci FLOW mają szansę promować swoje marki produktowe na zagranicznych rynkach: USA, Włoch, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rumunii.