Biznesplany

Zaplanuj START lub ROZWÓJ firmy
Umów się na spotkanieUsługi FLOW

Co to jest Biznesplan?  Czy rzeczywiście go potrzebujesz?

BIZNESPLAN

Biznesplan to długoterminowy plan powstania lub rozwoju nowej lub istniejącej  firmy. Biznesplan wskazuje jak zrealizować założone cele planowanego przedsięwzięcia.  Pozwala przeanalizować i zweryfikować czy pomysł na projekt, biznes czy nowe przedsięwzięcie ma ma szansę na powodzenia oraz jakie działania należy zaplanować, aby  osiągnąć sukces.

KIEDY POTRzEBNY JEST biznesplan?

Masz pomysł, który chcesz zamienić w firmę?

Planujesz pozyskać finansowanie na start swojego biznesu?

Chcesz rozwinąć firmę ze środków dotacji lub preferencyjnej pożyczki?

Model biznesowy Twojej firmy wymaga zmian?

Chcesz dywersyfikować działalność?

Planujesz ekspansję na rynki zagraniczne?

Zanim zaczniesz działać musisz mieć jasną wizję, strategię & mapę drogową by osiągnąć swoje cele

Biznesplan zakres usługi

USTALAMY HORYZONT PLANISTYCZNY

Biznesplan opracowuje się na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat (horyzont perspektywiczny). Ze względu na szybki postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, biznesplany na dłuższe okresy można wykorzystać koncepcje foresightu strategicznego.

GROMADZIMY NIEZBĘDNE INFORMACJE

Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze pełną wiedzą na temat istoty funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, dlatego powinniśmy skupić się na pozyskaniu możliwie największej ilości przydatnych informacji. 

OPISUJEMY DZIAŁANIA MARKETINGOWE 

Nazwa firmy, cele działalności, forma prawna, termin realizacji projektu. Dodatkowo, opisujemy działania marketingowe: lokalizacja siedziby lub miejsca wykonywania działalności, kanały dystrybucji, rodzaj asortymentu i usług, zasoby ludzkie i kapitałowe. W tym miejscu analizujemy silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia przedsięwzięcia (analiza SWOT).

CHARAKTERYZUJEMY PRODUKTY I USŁUGI

Identyfikujemy grupę nabywców i ich cechy, charakteryzujemy cechy produktu lub usługi. Analizujemy ofertę konkurencji i szacujemy przyszły popyt i sprzedaż. 

USTALAMY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Ustalamy harmonogram poszczególnych działań, przypisujemy im koszty, opracowujemy analizę finansową oraz opisujemy czynności związane z wdrożeniem biznesplanu.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju prowadzonego biznesu lub chcesz zacząć nowy? Pozwój nam osiągnąć twoje cele.

Jak możemy Ci pomóc?

Koncepcja

Marka

Planowanie

Marketing

U

Badanie rynku

Zasoby

Współpraca

Plan działań

Przykładowy zakres biznesplanu

1. Podsumowanie. 
2. Opis przedsięwzięcia (forma prawna, udziałowcy, organizacja, lokalizacja, dane techniczno – ekonomiczne,  nakłady, źródła finansowania.
3. Kadra i personel firmy (struktura organizacyjna, zatrudnienie)
4. Analiza rynku (segmentacja, popyt na produkty/usługi, podaż, konkurencja, plan marketingowy, polityka cenowa, dystrybucja, analiza SWOT.
5. Plan przedsięwzięcia (organizacja, nakłady, finansowanie, sprzedaż,  przychody, koszty, kapitał obrotowy, wynik finansowy prognozy).  
6. Ocena przedsięwzięcia (próg rentowności, wskaźniki finansowe, analiza rentowności, analiza wrażliwości, analiza wariantowa).

Warto pamiętać - dobre rady

  • skup się na sprawach najistotniejszych punktu widzenia osoby, która będzie oceniać dokument,
  • materiały dodatkowe i załączniki pogrupować i ponumeruj,
  • sprawdź biznesplan pod kątem poprawności języka, estetyki  i struktury,
  • skuteczny biznesplan był musi być czytelny, jasny i zrozumiały,
  • biznesplan zawiera informacje zgodne z kryteriami konkursu,
  • oceniający biznesplan chcą projektów generujących zyski,  
  • banki inwestują w bezpieczne projekty, są zatem zainteresowane   zdolnością do spłaty zobowiązań kredytowych wnioskodawcy.