Doradztwo biznesowe w czasach COVID-19

Czy warto korzystać z usług doradczych w aktualnej trudnej sytuacji ekonomiczno-rynkowej?

Wpływ COVID-19 na firmy i gospodarkę jest faktem. Natura tego niespodziewanego zagrożenia powoduje, że firmy muszą stawić czoła bardzo złożonym wyzwaniom i ogromnej presji, aby kontynuować działalność.

Pojawia się wiele pytań związanych z koniecznością natychmiastowej adaptacji do nowych warunków takich jak uruchomienia cyfrowych kanałów sprzedaży, modyfikacja kanałów logistycznych, nowe kompetencje pracowników, nowy sprzęt czy też modyfikacja lub stworzenie nowego modelu biznesowego.

Zatem konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego wdrażania nowych rozwiązań. Do tego niezbędna jest wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze poszukiwania nowych decyzji strategicznych, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści. W tym obszarze specjalizują się firmy doradztwa biznesowego.

W przypadku małych firm, które działają na rynku od wielu lat i dotąd radziły sobie dobrze, ten rodzaj usług doradczych nie był popularny. Czy w aktualnej sytuacji rynkowej warto jednak zwrócić się o pomoc doradczą?

Usługi doradcze mogą przyjmować różną postać, a ich zakres jest bardzo szeroki. Obejmują różnorakie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • doradztwa finansowego (np. pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w postaci granów, dotacji, pożyczek),
 • doradztwa operacyjnego (np. opracowywanie strategii rozwojowej),
 • doradztwa strategicznego (np. tworzenie modeli biznesowych).

Co firma zyskuje korzystając z usług doradztwa biznesowego?

Lista korzyści jest otwarta i zależy od indywidualnych problemów, z jakimi mierzy się firma:

 • określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • efektywne rozszerzenie oferty firmy i zdobycie nowych klientów,
 • rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży,
 • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań,
 • odciążenie kadry zarządzającej od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych,
 • poprawa wyników sprzedaży,
 • ułatwienie wprowadzenia zmian organizacyjnych,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • optymalizacja dowolnych procesów w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • pomoc podczas pozyskiwania zewnętrznych funduszy,
 • wsparcie przy problemach z zarządzaniem ryzykiem.

Doradztwo biznesowe – proces pracy z firmą

Usługi doradcze to konieczność indywidualnego podejścia do klienta w celu poznania i zrozumienia problemów w firmie oraz wdrożenie trwałych i efektywnych rozwiązań. Doradca koncentruje się na 3 głównych obszarach:

 • identyfikacji problemów (obecnych i przyszłych),
 • wyznaczeniu celów (realnych i mierzalnych),
 • znalezieniu rezerw (niewykorzystanych możliwości wprowadzenia zmian).

Dokładna analiza pozwoli na rzeczową ocenę obecnej sytuacji i ustalenie, które obszary działalności przedsiębiorstwa wymagają interwencji. Pomoże też odkryć, jakich zasobów firma w pełni nie wykorzystuje oraz określić przestrzeń, w obrębie której da się stosunkowo łatwo wprowadzić korzystne zmiany. Na tej podstawie można już wyznaczyć realne cele, zarówno krótko-, jak
i długoterminowe. Następnym krokiem jest wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Ostatnim etapem usług doradczych powinien być monitoring efektów wprowadzonych zmian i raport przedstawiający uzyskane wyniki.

Jak wybrać profesjonalne doradztwo biznesowe?

Warto szukać firmy doradczej, która:

1. Jasno definiuje cele usługi doradczej, które wynikają bezpośrednio z potrzeb klienta, są możliwe do zrealizowania, mierzalne i określone w czasie. Ważne jest również dokładne określenie wskaźników, za pomocą których będą mierzone efekty, ponieważ tylko w ten sposób można sprawdzić, czy podjęte działania były skuteczne.

2. Przedstawia referencje poprzednich klientów, które pozwalają zweryfikować wysoki poziom wiedzy eksperckiej firmy doradczej.

3. Gwarantuje odpowiednie przygotowanie doradców biznesowych, tj. stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętność sprawnej komunikacji. Doradca powinien także mieć dobra opinię „na rynku” co świadczy o przestrzeganiu etyki zawodowej. Dobrze, jeśli dodatkowo posiada certyfikaty
i uprawnienia w obszarach w, których doradza.

4. Posiada certyfikat w zakresie jakości świadczenia usług doradczych. Na rynku działa wiele firm doradczych, jednakże wiele z nich nie zostało obiektywnie zweryfikowanych pod kątem jakości świadczonych usług. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z firmą doradczą warto poświęcić chwilę na dokładne sprawdzenie, czy mamy do czynienia z profesjonalistami.

Gdzie szukać wsparcia do finansowania usług doradztwa biznesowego?

1. Projekt „BONY SUKCESU” – dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski, którzy chcieliby zwiększyć konkurencyjność i produktywność swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty, każdy do wysokości 20 000 zł, z dofinansowaniem do 95%. Więcej informacji na temat projektu na stronie https://www.marr.pl/bonysukcesu/.

2. Projekt „KOMPETENCJE dla SEKTORÓW” – to oferta doradczo – szkoleniowa skierowana do firm aż w 17 sektorach. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych. Szczegóły projektu dostępne są na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow.

3. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym usługom rozwojowym przedsiębiorstwa, pracownicy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Zadbaj o rozwój swojej firmy i skorzystaj z usług FLOW.

Nasz zespół z sukcesem pomógł już wielu przedsiębiorcom osiągnąć sukces biznesowy zarówno poprzez rozwój ich działalności, generowanie innowacji oraz skuteczne pozyskanie finansowania na usługi szkoleniowe i doradcze.

Chętnie pomożemy również Twojej firmie osiągnąć korzyści płynące z doradztwa biznesowego! Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem FLOW, listą Klientów, których z sukcesem przeprowadziliśmy przez liczne projekty doradczce i rozwojowe oraz certyfikatami potwierdzającymi najwyższą jakość naszych usług.