Fundusz dla MŚP  The Ideas Powered for Business działa w celu ochrony praw własności intelektualnej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

SME Fund (fundusz dla MŚP) będzie działać od 10.01.2022 r. do 16.12.2022 r.

BON dla firm z MSP

Kto może ubiegać się o wsparcie z funduszu dla MŚP

 

Wniosek może złożyć przedsiębiorca należący do sektora MŚP, jego pracownik lub upoważniony przedstawiciel firmy. BONY w formie dotacji będą przekazywane do MŚP.

 

Jak ubiegać się o wsparcie z funduszu dla MŚP

 

Fundusz dla MŚP polega na zwrocie  kosztów,   na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Fundusz oferuje dwa rodzaje bonów. Zależą one od rodzaju dokonywanej czynności:

 • BON 1 o wartości 1500 EURO do wykorzystania na opłaty związane ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru
 • BON 2 o wartości 750 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe.
Proces ubiegania się o BON jest prosty, należy:
 1. Zarejestrować się i zalogować na Konto funduszu dla MŚP , a następnie przesłać formularz wniosku o przyznanie DOTACJI w formie BONÓW.
 2. Następnie wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyznania dotacji i BONY. 
 3. Kolejnym krokiem jest wystąpienie o zwrot poniesionych kosztów.

Jakie wydatki można pokryć w ramach dotacji

 

W zależności od wybranego poziomu ochrony (krajowy, regionalny lub unijny) zwrot opłat na:

1. znaki towarowe i wzory wyniesie: .

  • 75% opłat za znak towarowy i wzór na poziomie Unii Europejskiej
  • 75% opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i regionalnym
  • 50% opłat za znak towarowy i wzór poza UE.

2. patenty wyniesie:

 • 50% opłat patentowych na poziomie krajowym

Szczegółowe informacje na temat limitów i opłat znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków i właściwych załącznikach.

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.