Korzyści dla firm ze specjalistycznego doradztwa

Specjalistyczne doradztwo biznesowe jest bardzo dobrym i efektywnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę zmian oraz chcą rozwijać swoje firmy. Usługi doradcze polegają na przekazaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez firmy celów i dających wymierne  korzyści, wśród którzy wymienić można:

– pozyskanie eksperckiej wiedzy i sugestii rozwojowych dotyczących przedsiębiorstwa,

– oparcie decyzji biznesowych i rozwojowych o wiarygodne analizy i dane,

– zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa,

– ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych.

 Doradztwo ukierunkowane jest na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do realizacji szeroko rozumianych celów biznesowych. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnego przedsiębiorcy, który chce wypracować znaczącą przewagę konkurencyjną dla swojej firmy.

Środki finansowe na specjalistyczne usługi doradcze z Funduszy Europejskich

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, to środki finansowe na specjalistyczne usługi doradcze. Wartość projektu to niemal 37 mln zł. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie na terenie województwa Małopolskiego., zainteresowane zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa poprzez m.in. zdobycie nowych klientów, rozszerzenie oferty, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, czy poprawę efektywności kosztowej działalności firmy. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r., jednak nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków przewidzianych na granty.

Przedsiębiorcy w ramach dofinansowania będą mogli korzystać z wybranych specjalistycznych usług doradczych w zakresie 10 obszarów:

  1. monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  2. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  3. uzyskania certyfikatów zgodności,
  4. optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  6. wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  7. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
  8. procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
  9. opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
  10. ochrony własności intelektualnej i wydatków związanych z przygotowywaniem zgłoszenia patentów.

Nawet 40.000 zł na specjalistyczne usługi doradcze z dofinansowaniem do 95%

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 2 granty w wysokości do 20 tys. zł. Natomiast dofinansowanie przyznawane jest w dwóch wysokościach. Przedsiębiorcy działających w inteligentnych specjalizacjach mogą otrzymać 95% dofinansowania kosztów doradztwa w przypadku pierwszego grantu i 85% w przypadku drugiego. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w branże inteligentne specjalizacji Małopolski, dla pierwszego grantu mogą ubiegać się o 90% dofinansowania oraz 80% w przypadku drugiego bonu. 

Inteligentne Specjalizacje Małopolski

Małopolskie inteligentne specjalizacje wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Wybrane zostały, aby wspierać w regionie obszary o największym potencjale rozwoju. Wspierają kooperację nauki i biznesu oraz ułatwiają rozkwit innowacji. Wśród nich znalazło się siedem specjalizacji, które zostały włączone do grupy realizującej cel województwa, jakim są inteligentny rozwój:

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie:  http://www.marr.pl/bonysukcesu/

 Jak możemy pomóc? 

Zadbaj o rozwój swojego przedsiębiorstwa i już dziś skorzystaj ze wsparcia w ramach Bonów Sukcesu. 

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez formalności.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 lub mailowego flow@flowprojekty.eu.

Zespół FLOW z sukcesem pomógł już wielu małopolskim przedsiębiorcom w pozyskaniu bonów na usługi doradcze i chętnie pomożemy również Tobie wypełnić wszystkie dokumenty aplikacyjne.