Przemysł 4.0 technologie przyszłości

Przemysł 4.0   

Przemysł 4.0 to proces transformacji technologicznej i organizacyjnej firm. Polega głównie na  zmianie modelu biznesowego i integracji łańcucha wartości w  cyklu życia produktu.

Warunkiem skutecznej transformacji jest wykorzystanie technologii cyfrowych oraz danych by osiągnąć sukces biznesowy i przewagę konkurencyjną na rynku. Efektem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 są inteligentne cyfrowe produkty i powiązane z nimi usługi. 

Fabryka Przyszłości 

Fabryka Przyszłości to nowoczesny zakład produkcyjny, wykorzystujący zaawansowane technologie ITC oraz inteligentną analizę danych.  W fabryce przyszłości maszyny, urządzenia i pracownicy  komunikują się̨ ze sobą w warstwie wirtualnej tworzącej wirtualną kopię  procesów produkcyjnych. 

Dojrzałość cyfrowa firmy

Poziom dojrzałości cyfrowej firmy to jej zdolność do skutecznego wykorzystywania
technologii cyfrowych w celu osiągania wyznaczonych celów strategicznych i zdobywania
przewagi konkurencyjnej.

Lista kluczowych technologii przemysłu 4.0

• Duże zbiory danych (big data)
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, virtual reality ; AR, augmented reality
• Sztuczna Inteligencja (AI, artificial intelligence)
• Blockchain
• Nowe generacje robotów przemysłowych w tym roboty kolaborujące, roboty autonomiczne
• Chmura obliczeniowa ( cloud computing )
• Przemysłowy Internet Rzeczy (IOT) w tym technologie bezprzewodowe, sensoryka
• Wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)
• Symulacja komputerowa w tym Digital Twin
• Cyberbezpieczeństwo

Aspekty biznesowe

Firma działająca w obszarze nowych technologii, która planuje transformację do poziomu „Fabryki Przyszłości” musi rozważyć wdrożenie następujących elementów:
•Model biznesowy 4.0
•Inteligentny produkt
•Personalizacja produktów i usług
•Integracja łańcucha wartości
•Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie 4.0
•Inteligentny łańcuch dostaw

Opracowano na podstawie materiałów „Przemysł 4.0 przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw”, Transition Technologies PSC sp. z o. o.