Pożyczka unijna 500 tys

Pożyczka unijna do 500 tys. dla małopolskich firm maj 2020 na kryzys

Małopolska Tarcza Antykryzysowa przedstawiona przed Zarząd Województwa Małopolski, jest skierowana do małopolskich firm i ma je wspierać przed skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19. Tarcza obejmuje dwie formy pomocy Bon Rekompensacyjny, który ma na celu utrzymanie miejsc pracy, drugi natomiast ma zapewnić płynność finansową firm i pokrycie ich wydatków bieżących.

Na jakie wsparcie mogą liczyć małopolskie firmy w ramach Pożyczki Płynnościowej?

Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, które mają siedzibę na terenie województwa małopolskiego i na skutek epidemii straciły płynność finansową mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę płynnościową do wysokości 500 tys. zł. Pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 6 lat.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać Pożyczkę Płynnościową? 

  1. przedsiębiorstwo, w chwili składania wniosku o pożyczkę  musi znajdować się trudnej sytuacji z powodu wystąpienia epidemii COVID-19 (a sytuacja firmy nie była taka przed dniem 31 grudnia 2019),
  2. nie może podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych oraz pomocy de minimis,
  3. nie może ciążyć na nim obowiązek zwrotu otrzymanej wcześniej pomocy publicznej,
  4. nie mogą występować między przedsiębiorstwem a pośrednikiem finansowym, przydzielającym Pożyczkę Płynnościową jakiekolwiek powiązania.

Na jaki cel można przeznaczyć Pożyczkę Płynnościową? 

Otrzymane środki unijne będą mogły być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy w tym:  na pokrycie wydatków bieżących i obrotowych, wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań, pokrycie kosztów czynszów, zakup towaru, półprodukty, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy i nieopłacone na dzień 1.02.2020 r.

Oprocentowanie spłaty Pożyczki Płynnościowej

Jeśli przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z pomocy de minimis – pożyczka będzie nieoprocentowania. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy wykorzystali już limit 200 tys. EURO w ramach pomocy de minimis – pożyczka zostanie udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Rozliczenie Pożyczki Płynnościowej 

Ważne jest, aby środki uzyskane w ramach Pożyczki Płynnościowej zostały prawidłowo udokumentowane, tak aby w sposób jednoznaczny można było stwierdzić, że pożyczki została wykorzystana zgodnie z zapisami umieszczonymi we wniosku o pożyczkę. Dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wydatkowania środków są: faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór wniosków i ich ocenę będą Pośrednicy Finansowi wybrani przez Bank Gospodarowania Krajowego. 

Nabór wniosków o pożyczkę ruszy w pierwszej połowie maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Jak możemy pomóc? 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.

Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne.

Zespół FLOW