Baza wiedzy o dotacjach

Dotacje, Pożyczki, Ulgi

Baza wiedzy Flow

Wiedza jak przygotować wniosek o dofinansowanie, realizować projekt z dotacją, rozliczyć dofinansowanie oraz gdzie szukać konkursów dotacyjnych w nowym okresie 2021 – 2027.

Kredyt ekologiczny w 2024r. – 660 mln. PLN dla firm

Uzyskaj Kredyt Ekologiczny i zyskaj dotację na modernizację swojej infrastruktury. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i przygotowaniu wniosków o bezzwrotną dotację w ramach Kredytu Ekologicznego. Pomagamy przedsiębiorcom w poprawie efektywności energetycznej,...

czytaj dalej

Dotacja ZUS w 2024r. – 120 mln. PLN dla firm

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty poprawy warunków pracy swoich pracowników mogą złożyć wniosek i ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie ZUS. W aktualnym konkursie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje dofinansowania do 300 tys. złotych na zakup...

czytaj dalej

Dotacja na cyfryzację 2024: Przegląd możliwości

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, dotacja na cyfryzację 2024 stanowi kluczowe wsparcie dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Cyfryzacja, czyli proces wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych, pozwala na...

czytaj dalej

Jak zdobyć dotację – unikaj tych błędów

Polsce obecnie trwają nabory wniosków o wsparcie z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się konkursy na bezzwrotne dotacje. Jak skutecznie, bez popełniania błędów je zdobywać? NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE...

czytaj dalej

WYŻSZE WSPARCIE POMOCY DE MINIMIS OD 2024

Od początku 2024r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wsparcia w ramach pomocy de minimis. Najistotniejsze zmiany polegają na zwiększeniu kwoty pomocy de minimis w stosunku do tej obowiązującej do końca 2023r. Obecnie limit pomocy de minimis to 300 000 EUR do...

czytaj dalej

Ulga podatkowa – wsparcie dla przedsiębiorców, o którym warto wiedzieć!

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rodzaj wsparcia udzielanego firmom, które planują nowe inwestycje. Inwestując w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, można korzystać ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji przez 12 lub 15 lat, niezależnie od tego, czy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych czy publicznych.

czytaj dalej

ROBOGRANT – dotacja na roboty przemysłowe

W erze cyfrowej firmy powinny chronić swoja własność intelektualną by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich pomysłów, produktów lub usług. Ochrona własności intelektualnej obejmuje znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.

czytaj dalej

BON z funduszu dla MŚP

W erze cyfrowej firmy powinny chronić swoja własność intelektualną by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich pomysłów, produktów lub usług. Ochrona własności intelektualnej obejmuje znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.

czytaj dalej

Dostępność, szansą na rozwój

Polskie firmy i instytucje publiczne systematycznie wprowadzają rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innymi szczególnymi potrzebami. Przedsiębiorstwa realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich i budżetu krajowego zobowiązane są do stosowania „zasad równości szans i niedyskryminacji” oraz zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

czytaj dalej