Projekty krajowe

W OKRESIE 2014 – 2020 POLSKA OTRZYMA Z NOWEGO BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 82,5 MLD EURO. BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NOWE PROGRAMY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 

Fundusze europejskie

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z programów unijnych należy starannie zaplanować projekt. Ważne jest, aby w momencie ogłoszenia naboru wniosków – mieć gotową kompletną dokumentację aplikacyjną.

Pozyskanie dofinansowania wymaga dobrze przemyślanego i dopracowanego projektu. Obecnie szansę na dofinansowanie będą miały projekty dobrze zaplanowane, realizowane w partnerstwie, innowacyjne, obejmujące zakres B+R i ochronę środowiska.

Umowa partnerstwa

Umowa Partnerstwa, określa kierunki interwencji w latach 2014-2020 i cele tematyczne, które Komisja Europejska będzie wspierać. 

 • Cel 1. „Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” Alokacja niemal 10,5 mld euro.
 • Cel 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno -komunikacyjnych (TIK)”. Alokacja ponad 3,8 mld euro.
 • Cel 3 „Podnoszenie konkurencyjności sektorów: MŚP, rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury” Alokacja ponad 5,3 mld euro.
 • Cel 4 „Promowanie efektywności energetycznej” z alokacją ponad 8 mld euro.  
 • Cel 5 „Promowaniu trwałego zatrudnienia, wysokiej jakości oraz wsparciu mobilności pracowników. Alokacja ok 5 mld euro.
 • Cel 6 „Ochrona środowiska naturalnego i wspierania efektywnego gospodarowania zasobami Alokacja ok. 6 mld euro.

Oferta Firmy FLOW dla nowej perspektywy finansowania  

Firma Flow oferuje przygotowanie projektów w kategoriach:

 • Innowacyjność  więcej w artykule ” Bądź innowacyjny , bo warto – innowacyjność w projektach unijnych 2014 – 2020″
 • Energooszczędność  więcej w artykule ” Dotacje dla firm myślących na zielono”
 • Badania i Rozwój więcej w artykule ” Jak wygenerować pomysł wart dotacji?”
 • Zakup i wdrożenie najnowszych technologii
 • Partnerstwo dla innowacji
 • Rozwój kadr