Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to planowanie, pozyskanie finansowania, realizacja,                rozliczenie i ewaluacja.

Zarządzanie projektem

FLOW proponuje usługę ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, by wyeliminować ryzyko niepowodzenia projektu i konieczność zwrotu dotacji lub dofinansowania z budżetów Krajowych Programów Operacyjnych, Regionalnych Programów Operacyjnych, Sektorowych Programów, Programów Ramowych UE, Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw ZUS.

Zakres usługi

  • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,
  • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
  • monitorowanie i kontrolę realizacji projektu,
  • doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego,
  • przygotowanie wniosku o płatność

Usługa oparta jest na metodologii ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE2®

Gwarantujemy poprawność w zakresie:

  • Planowania i Organizacji,
  • Zarządzania ryzykiem,
  • Monitorowania, raportowania, controllingu,
  • Komunikacji,
  • Rozliczenia

Wyślij zapytanie

ul. Mickiewicza 7a     32-400 Myślenice

507 119 029

flow@flowprojekty.eu

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym będzie FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek . Podane dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Formularz kontaktowy