Wnioski o dofinansowanie

Pozyskaj DOFINANSOWANIE na projekt
Usługi FLOWUmów się na spotkanie

Co to jest wniosek aplikacyjny? Czy go potrzebuję?

wNiosek aplikacyjny

Dokument konieczny w procesie ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w formie dotacji, grantu, pożyczki itd. Wniosek aplikacyjny opracowuje się na formularzu udostępnionym przez instytucję przyznającą dofinansowanie.  Wnioski składa się poprzez dedykowane platformy zgodnie z instrukcją udostępnianą przez organizatora naboru wniosków.

Kiedy potrzebujesz  wniosek

Chcesz pozyskać dofinansowanie na start nowego biznesu?

Planujesz ubiegać się o dofinansowanie na rozwój firmy?

Planujesz zakup środków trwałych z dofinansowaniem?

Planujesz wdrożyć innowacyjne rozwiązanie w zakresie nowego produktu, technologii czy procesów?

Planujesz wdrożyć rozwiązania w zakresie cyfryzacji lub automatyzacji?

Planujesz wdrożyć strategię ekspansji na rynki zagraniczne?

Opracowanie poprawnego formalnie i wartościowego merytorycznie wniosku aplikacyjnego wymaga znajomości procedur, dokumentów programowych i konkursowych.

Wniosek o dofinansowanie zakres usługi

Przygotujemy niezbędne dokumenty do pozyskania dofinansowania programów krajowych, wniosek opracowany w języku polskim oraz programów UE (dofinansowanie z Brukseli), wniosek opracowany w języku angielskim.

Doradzimy, jak wybrać najbardziej atrakcyjne możliwości dofinansowania poprzez:  

  • analizę działalności firmy, 
  • analizę planów rozwojowych firmy,
  • analizę pomysłu/koncepcji i weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi instytucji finansowych i programów pomocowych, 
  • wskazanie najbardziej odpowiednich programów wsparcia (europejskich, krajowych, regionalnych),
  • raport zawierający rekomendacje koniecznych do podjęcia działań dotyczących dofinansowania projektów.

 Oferujemy:

WNIOSEK 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami (biznesplan, studium wykonalności, analiza finansowa)

APLIKOWANIE

Złożenie kompletnego wniosku do właściwej instytucji

MONITORING WNIOSKU 

Monitoring procesu oceny wniosku do momentu podpisania umowy o dofinansowanie

PODPISANIE UMOWY

Wsparcie podczas procesu podpisywania umowy o dofinansowanie

Potrzebujesz pomocy w finansowaniu rozwoju Twojego biznesu lub chcesz rozpocząć nowy? Pomożemy pozyskać konieczne środki.

Jak możemy Ci pomóc?

Koncepcja

Budowanie marki

Planowanie

Marketing

U

Badania rynku

Zasoby

Współpraca

Zakupy

Przykładowy zakres wniosku o dofinansowanie