Jak wdrożyć metodykę zarządzania projektami w firmie lub instytucji?

WIĘKSZOŚĆ Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW KOŃCZY SIĘ NIEPOWODZENIEM. MOŻNA TEGO UNIKNĄĆ WDRAŻAJĄC METODYKĘ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

Metodyka

Wprowadzenie jej standaryzuje sposób realizacji projektów ( wspólne słownictwo, narzędzia, szablony dokumentów, procedury i instrukcje). Posługując się nimi firma ma szansę wciąż się doskonalić wyciągając  wnioski z wcześniej zrealizowanych projektów. Ponadto, metodyka zarządzanie projektami pozwala lepiej i szybciej reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe.

 

Jednakże wprowadzanie kultury zarządzania projektami to proces ważnych decyzji strategicznych i zmian organizacyjnych, który należy precyzyjnie zaplanować by okazał się sukcesem.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do członków zarządu, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych firm lub organizacji, które planują wdrożyć metodykę zarządzania projektami. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami, aby w trakcie szkolenia móc opracować materiały, które będą mogli zastosować realizując projekt wdrożeniowy samodzielnie.  

Cele i tematyka szkolenia

Zdobycie kompetencji koniecznych do zaplanowania przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu metodyki zarządzania projektami w firmie.

Analiza środowiska projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Projekt i ryzyko w projekcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Jakość w projekcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Planowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Zespól projektowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Marketing projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

k

Zmiany w projekcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

i

Dokumentacja w projekcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Metody realizacji programu szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi z wykorzytaniem

studiów przypadków

ćwiczeń grupowych

odgrywania ról

dyskusji uczestników

mini wykładów

prezentacji

Korzyści dla uczestników

przećwiczą opracowanie planu zarządzania ryzykiem w projekcie

dowiedzą się jakie są istotne elementy otoczenia projektu

dostrzegą korzyści wynikające z opracowania kompletnej dokumentacji projektu

nauczą się poprawnie planować prace wdrożeniowe, sporządzić harmonogram oraz określić zasoby w projekcie

przeanalizują różne modele usytuowania zespołu projektowego w firmie

samodzielnie zidentyfikują interesariuszy projektu oraz sporządzą macierz wpływu interesariuszy

przekonają się o użyteczności stosowania narzędzi marketingowych w trakcie planowania i wdrażania projektu

poznają znaczenie jakości w projekcie i przeanalizują różne plany zarządzania jakością w projekcie

zdobędą wiedzę z zakresu określania celów, faz oraz ryzyka w projekcie

poznają zalety tworzenia efektywnego zespołu projektowego oraz przećwiczą dobór jego członków

dowiedzą się jak zarządzać zmianami w projekcie

przećwiczą opracowanie niektórych jej elementów t.j.: karta projektu, budżet, harmonogram.

Zapraszamy do współpracy!

adres

numer telefonu

mail

Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy.