Pozyskaj dotację z ZUS

Popraw warunki pracy w firmie  

 

Zadzwoń 507 – 119 -029 

 

wyślij zapytanie

Dotacja z ZUS 2024 zasady dofinansowania

Program Dofinansowania Przedsiębiorstw określa jakie dokładnie wydatki można ponieśc w ramach wnioskowanej dotacji ZUS. 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

 • projekty inwestycyjne, podnoszące bezpieczeństwo techniczne, polegające na rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych,

 DZIAŁANIA DORADCZE

 • projekty doradcze, polegające na inwestycyjne, podnoszące bezpieczeństwo techniczne, polegające na poprawie zarządzania BHP w firmie,

DZIAŁANIA INWESTYCYJNO – DORADCZE 

 • projekty będące połączeniem działań inwestycyjnych z doradczymi. 

Zakres i rodzaj projektów inwestycyjnych finansowanych z dotacji ZUS jest bardzo szeroki. Warto jednak wiedzieć, że:

 

 • ZUS nie finansuje zakupów służących celom czysto rozwojowym czy modernizacyjnym. Oznacza to, że dotacji nie otrzymają firmy, które chcą ją przeznaczyć np. na zakup nowych maszyn, ich części bądź narzędzi pracy.
 • Dofinansowaniem nie zostaną objęte działania związane ze szkoleniami czy ochroną przeciwpożarową.
 • Nie przewiduje się refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z ZUS

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOTACJI Z ZUS?

Wysokość dotacji zależy od wartości projektu złaszanego do dofinansowania.

 1. Kwota alokacji w aktualnym Konkursie wynosi 120 000 000,00 zł.
 2. Minimalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10 000,00 zł.
 3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu zgłaszanego w konkursie wynosi 80% wartości projektu.
 4. Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł brutto

2) dla działań doradczych – 1000,00 zł brutto

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 50% środków dotacji w formie zaliczki przed wykonaniem inwestycji.

 

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOTACJĘ Z ZUS?

Termin składania wniosków w aktualnym konkursie ZUS na 2024r. to:

26 lutego 2024r – 28 marca 2024r.

Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby redukcji ryzyka poprzez:  

 • analizę działalności firmy i narażenia pracowników na ryzyko, 
 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi ZUS,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez ZUS, 
 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • opracowanie oceny wydatku energetycznego.