Dotacje – Bon Rekompensacyjny dla małopolskich firm

Dotacje dla firm 2020

Dotacje dla małopolskich firm w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej

Województwo małopolskie przeznaczy 325 milionów złotych z funduszy unijnych na walkę ze skutkami epidemii, które wpływają negatywnie na małopolską gospodarkę, a w szczególności na przedsiębiorców.

Władze województwa przygotowały w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI o wartości 192 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc firmom, aby utrzymały miejsca pracy i przetrwały kryzys. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację bezzwrotną – BON REKOMPENSACYNY z tytułu utraconych przychodów.

Wsparcie bezzwrotne – BON REKOMPENSACYJNY jest przeznaczone na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie MŚP borykających się z trudnościami finansowymi,
które pojawiły się wskutek epidemii COVID19.

Kto może skorzystać z dotacji

  1. Firmy działające na terenie województwa małopolskiego
  2. Firmy, które zatrudniają od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)
  3. Firmy, które odnotowują spadek obrotów (wpływów) o co najmniej 50% (po 1.02.2020, w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019r.)
  4. Firmy, które prowadziły działalność na dzień 31.12.2019r.

Wysokość dotacji – BONU REKOMPENSACYJNEGO 

Można złożyć wniosek o dotację w wysokości 9000,00 zł na deklarowane utrzymanie 1 etatu.

Liczba bonów rekompensacyjnych dla jednej firmy jest uzależniona od deklaracji ile miejsc pracy zostanie utrzymanych i wynosi od 1 do 49. Dotację wyliczamy mnożąc 9000,00 zł przez liczbę etatów, tak więc dofinansowanie może wynieść od 9000,00 zł do 441 000,000 zł. .

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacja bezzwrotna może zostać przeznaczona na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie firmy w tym: wydatków eksploatacyjnych, czynszu, zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników oraz może zostać wykorzystana jako wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki lub kredytu obrotowego.

Warunki jakie musi spełnić firma, aby otrzymać BON REKOMPENSACYJNY

Firma, otrzyma BON REKOMPENSACYJNY pod warunkiem, że utrzyma zadeklarowaną we wniosku o dotację liczbę miejsc pracy (etatów) przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji. Dodatkowo, firma nie może w tym okresie zawiesić działalności ani zredukować zatrudnienia.

Nabór wniosków o dotację

Wnioski o dotacje w formie BONU REKOMPENSACYJNEGO będą przyjmowane od 4.05.2020 do 31.12.2020r. do momentu wyczerpania środków.

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji zostaną określone w regulaminie naborów wniosków.

Jak możemy pomóc? 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507 -119 -029, mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne

Zespół FLOW

Podstawa prawna: ROZP. MIN. FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19