Elektroniczne systemy do obsługi wniosków unijnych

Systemy informatyczne do składania i rozliczania wniosków unijnych 

Instytucje organizujące nabory wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programów regionalnych i ogólnopolskich korzystają z systemów informatycznych przeznaczonych do składania dokumentacji aplikacyjnej. Niestety nie ma jednolitego narzędzia lub systemu poprzez, który osoba lub firma zainteresowane udziałem w wybranym konkursie mogłyby złożyć wniosek.

Od kilku lat nie ma już możliwości ubiegania się o dotacje lub dofinansowanie z w/w programów Unii Europejskiej poprzez wypełnienie i dostarczenie dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Często zdarzają się sytuacje, że wartościowe wnioski, opracowane starannie i zgodnie z regulaminami konkursu są odrzucane ze względu na nieprawidłowości i błędy popełnianie przez wnioskodawców podczas składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym.

LSI

Lokalne systemy informatyczne zwane czasem generatorami wniosków są dedykowane poszczególnym programom. Na przykład LSI 2014 został uruchomiony dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

System e-RPO jest lokalnym systemem informatycznym wspierającym wdrażanie RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podobny lokalny system informatyczny obsługuje proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach operacyjnych programów ogólnopolskich składanych np. do:

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: lsi.ncbr.gov.pl

Polskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju LSI1420

SOWA

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

System SOWA służy do przygotowania i przesłania do właściwej instytucji wniosku o dotację. Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Każda instytucja organizująca nabór wniosków o dofinansowanie udostępnia regulamin i instrukcję korzystania z systemu informatycznego. Trzeba jednak pamiętać, że dokumenty te zmieniają się często dlatego należy zawsze korzystać z wersji aktualnej.

Lokalne systemy informatyczne są także narzędziem do kontaktu z oceniającymi wniosek urzędnikami i ekspertami, którzy mają wgląd w dokumentację aplikacyjną. Zatem w przypadku kiedy wniosek podlega ocenie formalnej lub merytorycznej i wnioskodawca zostanie wezwany do dokonania wyjaśnień lub uzupełnień – zawiadomienie pojawi się tylko w lokalnym systemie informatycznym. Wnioskodawca nie otrzyma pisemnego wezwania do wykonania uzupełnień.

Niestety terminy na dostarczenie odpowiedzi są bardzo krótkie i w zależności od konkursu jest to np. 7 dni kalendarzowych co daje 5 dni roboczych.

Wnioskodawcy korzystają z lokalnych systemów informatycznych do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

SL 2014

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca staje się automatycznie Beneficjentem i musi korzystać z systemu SL2014 https://sl2014.gov.pl

Jest to aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego obowiązująca dla wszystkich programów regionalnych i operacyjnych realizowanych w Polsce ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

System jest narzędziem do rozliczania procesu realizacji projektu. Korzystając z niego należy składać wnioski o płatność, opracowywać harmonogramy płatności, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację, przekazywać niezbędne dokumenty i uzupełnienia. Poprzez system odbywa się również dokumentowanie realizacji postępowań o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane prowadzone w ramach projektu.

Podczas podpisywania umowy o dofinansowanie beneficjent nadaje uprawnienia dostępu do sytemu wskazanym osobom. Należy pamiętać, że upoważniamy te osoby nie tylko do korzystania z systemu, ale również do kontaktów telefonicznych i meilowych z pracownikami Instytucji obsługującej rozliczenie projektu.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem: Profilu Zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Darmowym sposobem na uzyskanie dostępu osób upoważnionych do systemu sl2014 jest założenie konta w portalu pz.gov.pl lub w przypadku posiadania e-dowodu oraz zainstalowanego czytnika można skorzystać z opcji e-dowód.

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik po najważniejszych systemach informatycznych stosowanych do aplikowania o dotacje i rozliczania projektów unijnych ułatwi zrozumienie części skompilowanych zasad korzystania z  Funduszy Europejskich w ramach rożnych programów pomocowych.  

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.

Dotacje dla firm 2020 krok po kroku

 

Konkursy z udziałem dotacji unijnych zaplanowane na 2020 rok umożliwią Ci wsparcie projektów od fazy koncepcyjnej aż do wdrożenia i wprowadzenia na rynek nowego lub znacznie ulepszonego produktu, usługi lub technologii. Wdrożenie będzie obejmować także rynki zagraniczne.

Ale od czego zacząć? Poniżej prosty poradnik, który pomoże Ci rozpocząć przygodę z dotacjami w 2020r.  

STARTUJEMY ...

Początek Nowego 2020 Roku to dobry czas na planowanie projektów z dofinansowaniem unijnym. Innowacje nadal będą koniecznym elementem projektów zgłaszanych do dofinansowania więc zacznij je kreować

Przejrzyj harmonogramy

Zanim zdecydujesz w jakim konkursie weźmiesz udział, przejrzyj dostępne harmonogramy naborów link harmonogramy naborów na 2020 r. Wnioski można składać tylko w wyznaczonym w konkretnym konkursie dotacyjnym terminie, który wynosi ok. 30 dni. Jednak zanim zostanie ogłoszony nabór wniosków ok. miesiąc wcześniej jest publikowana informacja o zbliżającym się naborze. Tak więc miesiąc przed naborem są już dostępne wszystkie dokumenty konkursowe.

2. Zdecyduj jaki Projekt chcesz realizować

Projekty mogą mieć charakter badawczo – rozwojowy, inwestycyjny, szkoleniowy. Mogą także polegać na ekspansji zagranicznej lub nawiązaniu współpracy z firmami lub jednostkami naukowymi z zagranicy. Jeśli zależy Ci na poprawie warunków pracy w swojej firmie możesz realizować projekt w tym obszarze.

 3. Masz pomysł innowacyjny na skalę co najmniej kraju

Jeśli chcesz pozyskać środki na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lub ulepszonymi rozwiązaniami, warto zainteresować się działaniem „Szybka ścieżka” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Ważne, aby projekt zgłoszony do dofinansowanie miał wartość min. 1 mln zł. Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu, wnioski będzie można składać od lutego do września w 2 edycjach.

 Możesz sięgnąć po dotację z działania „Bony na innowacje dla MŚP” programu krajowego Inteligentny Rozwój (POIR). W ramach projektu możliwy jest zakup usług badawczych w celu opracowania nowego lub znacznie ulepszonego produktu lub technologii. Nabór wniosków już rozpoczął się w marcu 2019 i trwa do będzie trwał do maja 2020r.

W ramach działania „Bony na innowacje dla MŚP” programu krajowego Inteligentny Rozwój możliwe jest również wdrożenie opracowanego projektu badawczo – rozwojowego w konkursie, który zostanie ogłoszony w marcu 2012r. i będzie trwał do lipca 2020r.

4. Oferujesz usługi w obszarze IT

W ramach krajowego Programu Polska Cyfrowa można uzyskać dotację na projekty polegające na stworzeniu nowej, ogólnodostępnej e-usługi lub aplikacji, ale uwaga dla sektora publicznego. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się w lutym 2020 r. Pomyśl jak można wykorzystać informacje dostępne w wersji cyfrowej generowane przez urzędy, instytucje czy podmioty typu biblioteki, muzea lub archiwa państwowe

5. Tworzysz design dla swoich produktów

W ramach działania „Design dla przedsiębiorców” programu krajowego Inteligentny Rozwój możliwe jest uzyskanie dotacji na opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz zakupy inwestycyjne konieczne do jego wdrożenia. Nabór wniosków będzie trwał od lipca do września 2020r.

6. Planujesz długoterminowy proces innowacji

W Twojej firmie innowacyjne pomysły kreowane są ciągle, jednak brak Ci infrastruktury do prowadzenia w sposób systematyczny prac badawczo – rozwojowych. Warto zainteresować się działaniem „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2020r. , nabór ruszy od kwietnia i zakończy się w maju 2020r.

7. Posiadasz wyniki prac badawczo – rozwojowych

Twoja firma zrealizowała projekt B+R i jest gotowa by wdrożyć posiadane wyniki dla nowego rozwiązania. Możesz starać się o dotację na projekt inwestycyjny z działania „Kredyt na innowacje technologiczne” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Ogłoszenie konkursu planowane jest na czerwiec 2020, a nabór potrwa do kwietnia 2020r. Ważne – firma musi mieć zdolność kredytową.

Kolejna możliwość na wdrożenie wyników projektów badawczo – rozwojowych i realizację ambitnego projektu inwestycyjnego jest skorzystanie z działania „Badania na rynek” programu krajowego Inteligentny Rozwój.

W 2020 przewidziano 3 konkursy od marca – kwietnia 2020r.

8. Chcesz sprzedawać swoje produkty na rynkach zagranicznych

W ramach działania „Go to Brand” programu krajowego Inteligentny Rozwój możesz pozyskać dotację na wsparcie swoich działań eksportowych i wdrożenie planu rozwoju eksportu. Jednak dotacje przeznaczone są dla firm, które wpisują się w „Branżowe Programy Promocji”. Koniecznie przejrzej więc program dedykowany Twojej branży, tam znajdziesz szczegóły. Nabór wniosków  w konkursie rozpocznie się w lutym i potrwa do marca 2020r.

Jak widać możliwości ubiegania się o dotację dla Twojej firmy jest bardzo wiele, jednak komponent innowacyjny projektu wszędzie jest znaczący. Warto zatem już od początku roku zacząć prace nad przygotowaniem projektów ponieważ, mogą wymagać nawiązania współpracy z innymi firmami lub jednostkami a to wymaga czasu.  

 

Życzę Wam

wielu innowacyjnych pomysłów, wytrwałości do ich realizacji oraz sukcesów w pozyskiwaniu dotacji unijnych w Nowym 2020 Roku !

 Beata Piątek, FLOW