Dotacje – Bon Rekompensacyjny dla małopolskich firm

Dotacje dla firm 2020

Dotacje dla małopolskich firm w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej

Województwo małopolskie przeznaczy 325 milionów złotych z funduszy unijnych na walkę ze skutkami epidemii, które wpływają negatywnie na małopolską gospodarkę, a w szczególności na przedsiębiorców.

Władze województwa przygotowały w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI o wartości 192 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc firmom, aby utrzymały miejsca pracy i przetrwały kryzys. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację bezzwrotną – BON REKOMPENSACYNY z tytułu utraconych przychodów.

Wsparcie bezzwrotne – BON REKOMPENSACYJNY jest przeznaczone na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie MŚP borykających się z trudnościami finansowymi,
które pojawiły się wskutek epidemii COVID19.

Kto może skorzystać z dotacji

  1. Firmy działające na terenie województwa małopolskiego
  2. Firmy, które zatrudniają od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)
  3. Firmy, które odnotowują spadek obrotów (wpływów) o co najmniej 50% (po 1.02.2020, w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019r.)
  4. Firmy, które prowadziły działalność na dzień 31.12.2019r.

Wysokość dotacji – BONU REKOMPENSACYJNEGO 

Można złożyć wniosek o dotację w wysokości 9000,00 zł na deklarowane utrzymanie 1 etatu.

Liczba bonów rekompensacyjnych dla jednej firmy jest uzależniona od deklaracji ile miejsc pracy zostanie utrzymanych i wynosi od 1 do 49. Dotację wyliczamy mnożąc 9000,00 zł przez liczbę etatów, tak więc dofinansowanie może wynieść od 9000,00 zł do 441 000,000 zł. .

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacja bezzwrotna może zostać przeznaczona na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie firmy w tym: wydatków eksploatacyjnych, czynszu, zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników oraz może zostać wykorzystana jako wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki lub kredytu obrotowego.

Warunki jakie musi spełnić firma, aby otrzymać BON REKOMPENSACYJNY

Firma, otrzyma BON REKOMPENSACYJNY pod warunkiem, że utrzyma zadeklarowaną we wniosku o dotację liczbę miejsc pracy (etatów) przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji. Dodatkowo, firma nie może w tym okresie zawiesić działalności ani zredukować zatrudnienia.

Nabór wniosków o dotację

Wnioski o dotacje w formie BONU REKOMPENSACYJNEGO będą przyjmowane od 4.05.2020 do 31.12.2020r. do momentu wyczerpania środków.

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji zostaną określone w regulaminie naborów wniosków.

Jak możemy pomóc? 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507 -119 -029, mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne

Zespół FLOW

Podstawa prawna: ROZP. MIN. FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Dotacje dla firm 2020 krok po kroku

 

Konkursy z udziałem dotacji unijnych zaplanowane na 2020 rok umożliwią Ci wsparcie projektów od fazy koncepcyjnej aż do wdrożenia i wprowadzenia na rynek nowego lub znacznie ulepszonego produktu, usługi lub technologii. Wdrożenie będzie obejmować także rynki zagraniczne.

Ale od czego zacząć? Poniżej prosty poradnik, który pomoże Ci rozpocząć przygodę z dotacjami w 2020r.  

STARTUJEMY ...

Początek Nowego 2020 Roku to dobry czas na planowanie projektów z dofinansowaniem unijnym. Innowacje nadal będą koniecznym elementem projektów zgłaszanych do dofinansowania więc zacznij je kreować

Przejrzyj harmonogramy

Zanim zdecydujesz w jakim konkursie weźmiesz udział, przejrzyj dostępne harmonogramy naborów link harmonogramy naborów na 2020 r. Wnioski można składać tylko w wyznaczonym w konkretnym konkursie dotacyjnym terminie, który wynosi ok. 30 dni. Jednak zanim zostanie ogłoszony nabór wniosków ok. miesiąc wcześniej jest publikowana informacja o zbliżającym się naborze. Tak więc miesiąc przed naborem są już dostępne wszystkie dokumenty konkursowe.

2. Zdecyduj jaki Projekt chcesz realizować

Projekty mogą mieć charakter badawczo – rozwojowy, inwestycyjny, szkoleniowy. Mogą także polegać na ekspansji zagranicznej lub nawiązaniu współpracy z firmami lub jednostkami naukowymi z zagranicy. Jeśli zależy Ci na poprawie warunków pracy w swojej firmie możesz realizować projekt w tym obszarze.

 3. Masz pomysł innowacyjny na skalę co najmniej kraju

Jeśli chcesz pozyskać środki na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lub ulepszonymi rozwiązaniami, warto zainteresować się działaniem „Szybka ścieżka” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Ważne, aby projekt zgłoszony do dofinansowanie miał wartość min. 1 mln zł. Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu, wnioski będzie można składać od lutego do września w 2 edycjach.

 Możesz sięgnąć po dotację z działania „Bony na innowacje dla MŚP” programu krajowego Inteligentny Rozwój (POIR). W ramach projektu możliwy jest zakup usług badawczych w celu opracowania nowego lub znacznie ulepszonego produktu lub technologii. Nabór wniosków już rozpoczął się w marcu 2019 i trwa do będzie trwał do maja 2020r.

W ramach działania „Bony na innowacje dla MŚP” programu krajowego Inteligentny Rozwój możliwe jest również wdrożenie opracowanego projektu badawczo – rozwojowego w konkursie, który zostanie ogłoszony w marcu 2012r. i będzie trwał do lipca 2020r.

4. Oferujesz usługi w obszarze IT

W ramach krajowego Programu Polska Cyfrowa można uzyskać dotację na projekty polegające na stworzeniu nowej, ogólnodostępnej e-usługi lub aplikacji, ale uwaga dla sektora publicznego. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się w lutym 2020 r. Pomyśl jak można wykorzystać informacje dostępne w wersji cyfrowej generowane przez urzędy, instytucje czy podmioty typu biblioteki, muzea lub archiwa państwowe

5. Tworzysz design dla swoich produktów

W ramach działania „Design dla przedsiębiorców” programu krajowego Inteligentny Rozwój możliwe jest uzyskanie dotacji na opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz zakupy inwestycyjne konieczne do jego wdrożenia. Nabór wniosków będzie trwał od lipca do września 2020r.

6. Planujesz długoterminowy proces innowacji

W Twojej firmie innowacyjne pomysły kreowane są ciągle, jednak brak Ci infrastruktury do prowadzenia w sposób systematyczny prac badawczo – rozwojowych. Warto zainteresować się działaniem „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2020r. , nabór ruszy od kwietnia i zakończy się w maju 2020r.

7. Posiadasz wyniki prac badawczo – rozwojowych

Twoja firma zrealizowała projekt B+R i jest gotowa by wdrożyć posiadane wyniki dla nowego rozwiązania. Możesz starać się o dotację na projekt inwestycyjny z działania „Kredyt na innowacje technologiczne” programu krajowego Inteligentny Rozwój. Ogłoszenie konkursu planowane jest na czerwiec 2020, a nabór potrwa do kwietnia 2020r. Ważne – firma musi mieć zdolność kredytową.

Kolejna możliwość na wdrożenie wyników projektów badawczo – rozwojowych i realizację ambitnego projektu inwestycyjnego jest skorzystanie z działania „Badania na rynek” programu krajowego Inteligentny Rozwój.

W 2020 przewidziano 3 konkursy od marca – kwietnia 2020r.

8. Chcesz sprzedawać swoje produkty na rynkach zagranicznych

W ramach działania „Go to Brand” programu krajowego Inteligentny Rozwój możesz pozyskać dotację na wsparcie swoich działań eksportowych i wdrożenie planu rozwoju eksportu. Jednak dotacje przeznaczone są dla firm, które wpisują się w „Branżowe Programy Promocji”. Koniecznie przejrzej więc program dedykowany Twojej branży, tam znajdziesz szczegóły. Nabór wniosków  w konkursie rozpocznie się w lutym i potrwa do marca 2020r.

Jak widać możliwości ubiegania się o dotację dla Twojej firmy jest bardzo wiele, jednak komponent innowacyjny projektu wszędzie jest znaczący. Warto zatem już od początku roku zacząć prace nad przygotowaniem projektów ponieważ, mogą wymagać nawiązania współpracy z innymi firmami lub jednostkami a to wymaga czasu.  

 

Życzę Wam

wielu innowacyjnych pomysłów, wytrwałości do ich realizacji oraz sukcesów w pozyskiwaniu dotacji unijnych w Nowym 2020 Roku !

 Beata Piątek, FLOW