Kredyt ekologiczny w 2024r. – 660 mln. PLN dla firm

Kredyt ekologiczny dla firm w 2024r

Uzyskaj Kredyt Ekologiczny i zyskaj dotację na modernizację swojej infrastruktury. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i przygotowaniu wniosków o bezzwrotną dotację w ramach Kredytu Ekologicznego. Pomagamy przedsiębiorcom w poprawie efektywności energetycznej, oferując wsparcie w procesie aplikacji oraz maksymalny zwrot inwestycji.

Nowe szanse na zdobycie dotacji na inwestycje ekologiczne w 2024r

Kredyt Ekologiczny to bezzwrotna dotacja oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), mająca na celu wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. Program oferuje szerokie możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, które chcą przyczynić się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Co można osiągnąć dzięki Kredytowi Ekologicznemu?

Dzięki Kredytowi Ekologicznemu przedsiębiorstwa mogą sfinansować modernizację posiadanych budynków oraz infrastruktury, a także wprowadzić technologie i rozwiązania ekologiczne, które przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego. Dotacja pokrywa od 15% do 80% wydatków związanych z projektem, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Środki uzyskane z Kredytu Ekologicznego można przeznaczyć m.in. na:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • nabycie ekologicznych urządzeń i instalacji,
 • wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne,
 • instalację odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych.

  WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie

zwróć się do banku współpracującego z BGK o wystawienie promesy kredytowej.

Promesa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jakie są warunki dofinansowania i alokacja środków?

W ramach drugiej tury naboru w 2024 roku, alokacja środków wynosi 660 mln złotych. W przypadku np. województwa małopolskiego wysokość dofinansowania wynosi:

 • dla małych firm: 70% w powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim; 60% w pozostałych powiatach,
 • dla średnich firm: 60% w powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim; 50% w pozostałych powiatach.

Limit wydatków w ramach projektu wynosi 50 mln EUR. Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kiedy można składać wnioski o dotacje?

Terminy składania wniosków w 2024 roku są następujące:

 • rozpoczęcie składania wniosków: 25 kwietnia,
 • zakończenie składania wniosków: 25 lipca.

Czy konieczny jest audyt energetyczny?

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć audyt energetyczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, który potwierdzi zasadność termomodernizacji budynku lub innej infrastruktury. Audyt efektywności energetycznej musi zawierać ocenę stanu technicznego obiektu, analizę możliwości poprawy efektywności energetycznej, a także oszacowanie oszczędności energetycznych możliwych do osiągnięcia dzięki modernizacji.

Jakie banki współpracują z BGK przy wdrażaniu Kredytu Ekologicznego?

Aby otrzymać Kredyt Ekologiczny, należy uzyskać promesę kredytową od jednego z banków komercyjnych współpracujących z BGK. Wśród nich znajdują się m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, i wiele innych.

Dodatkowe informacje i załączniki do wniosku

Wśród załączników do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. kopię promesy kredytu ekologicznego, dokument audytu wraz z aktualnymi świadectwami charakterystyki energetycznej budynków, a także szkic sytuacyjny przedstawiający obszar objęty projektem. 

 WAŻNE!

 Przygotuj dodatkowe informacje i załączniki do wniosku.

Starannie opracowany Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami gwarantuje pozyskanie dotacji z BGK.

 

Skorzystaj z Kredytu Ekologicznego, aby poprawić efektywność energetyczną swojej firmy i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki temu programowi możesz uzyskać wsparcie finansowe, które umożliwi ci realizację innowacyjnych projektów i osiągnięcie znacznych oszczędności energetycznych. Działaj teraz, aby uzyskać dotację i rozpocząć drogę ku zrównoważonej przyszłości!

Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z Kredytu Ekologicznego? Kredyt Ekologiczny jest dostępny dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski, spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadających zdolność kredytową.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania? Kredyt Ekologiczny można przeznaczyć m.in. na termomodernizację budynków, modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, nabycie ekologicznych urządzeń i instalacji, wymianę źródła ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, oraz instalację fotowoltaiczną.

Czy konieczny jest audyt energetyczny przy składaniu wniosku o Kredyt Ekologiczny? Tak, do wniosku należy dołączyć audyt energetyczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, który potwierdzi zasadność termomodernizacji budynku lub innej infrastruktury.

Jaki jest termin składania wniosków o Kredyt Ekologiczny w 2024 roku? Składanie wniosków rozpoczyna się 25 kwietnia i kończy 25 lipca 2024 roku.

Jakie jest kryterium dofinansowania w województwie małopolskim? W powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim dofinansowanie dla małych firm wynosi 70%, a dla średnich 60%. W pozostałych powiatach województwa małopolskiego dofinansowanie dla małych firm to 60%, a dla średnich 50%.

Jakie banki współpracują z BGK w ramach Kredytu Ekologicznego? Lista banków współpracujących z BGK jest długa i obejmuje m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, i wiele innych.

Podsumowanie

Kredyt Ekologiczny to doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą zmodernizować swoją infrastrukturę i poprawić efektywność energetyczną. Program oferuje wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji, pozwalając firmom na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Skorzystaj z tej szansy, aby zrealizować swoje cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Zdobądź dotację już dziś i rozpocznij modernizację swojego przedsiębiorstwa!

Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby poprawy efektywności energetycznej i jakie rozwiązania ekologiczne zastosować poprzez:  

 • analizę działalności firmy
 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi BGK
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez BGK

Oferujemy także:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.