Pilotaż PRZEMYSŁ 4.0 – przygotowanie przedsiębiorstw do wdrożenia kompleksowej transformacji

Na transformację cyfrową decyduje się coraz więcej polskich firm. Około 8% dużych przedsiębiorstw wpisuje nowe technologie w swój model biznesowy. Cyfryzacja staje się dla nich kluczowym narzędziem służącym do zwiększania efektywności rynkowej. Zdecydowana większość firm jednak działa w tym obszarze bardziej punktowo, wykorzystując nową technologię do transformacji konkretnych procesów, funkcji lub zespołów.

Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorcy bardzo wielu sektorów zmagają się aktualnie z największymi wyzwaniami od początków transformacji cyfrowej. Liczne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, konieczność zmian dotychczasowego funkcjonowania, trudności w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami i pracownikami z powodu przejścia na pracę zdalną, stały się niespodziewanie nową codziennością. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to konieczność zdobycia nowych kompetencji, a nawet często zmiany obecnego modelu biznesowego. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa jest ogromną szansą na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Inwestycje w nowoczesny przemysł oparty na automatyzacji i cyfryzacji, czy nowym technologiom produkcyjnym jest nie tylko szansą, lecz wręcz koniecznością aby być konkurencyjnym w stosunku do innych firm.

Na temat transformacji technologicznej i cyfrowej pisaliśmy już w jednym z poprzednich wpisów.

Polskie przedsiębiorstwa chcą być konkurencyjne, a bez ich automatyzacji i cyfryzacji to w obecnych czasach po prostu niemożliwe. Transformacja cyfrowa przeżywa rozkwit we wszystkich branżach. Odpowiedzią na tą sytuację jest ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorstw nabór do Pilotażu Przemysł 4.0, który będzie jednocześnie testem pozwalającym przygotować docelowy instrument finansowany z nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

NABÓR WNIOSKÓW DO NOWEGO PILOTAŻU PRZEMYSŁ 4.0

Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie opracowanej mapy drogowej, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nie niższych niż 2 mln zł (przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia).

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI

Termin składania wniosków rozpoczyna się 28 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r. do godziny 16:00. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Twoja firma może maksymalnie pozyskać 800 000,00 zł. Maksymalne wsparcie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Kwota środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 20 000 000,00 zł.

WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • zakup usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej,
 • zakup usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁ 4.0

Na liście technologii, które mogą być dofinansowane znajduje się:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
 • roboty przemysłowe, przemysłowy Internet rzeczy,
 • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT)
 • tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • chmura obliczeniowa,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • sztuczna inteligencja,
 • blockchain,
 • druk addytywny (druk 3D).

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji zostały określone w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie Organizatora.

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.