ROBOGRANT – dotacja na roboty przemysłowe

 

 ROBOGRANT dotacje na roboty[/caption]Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dotacje w ramach programu ROBOGRANT. Można pozyskać grant w wysokości 850 tys. zł na zakup,  instalację  i uruchomienie robotów przemysłowych. Wnioski można składać do 11.12.2023r.

]Program ROBOGRANT dotacja na robotyzację

Konkurs w ramach programu ROBOGRANT jest programem pilotażowym, który ma wspierać rozwój polskiej branży meblarskiej. Program ROBOGRANT jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest pomoc dla firm z branży meblarskiej w rozwoju związanym z robotyzacją i automatyzacją produkcji. Aby pozyskać dotację, firma musi prowadzić działalność na terenie Polski.

Warunki uzyskania dotacji

 •  posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie na terenie RP działalności w branży meblarskiej zdefiniowanej kodami PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,
 • przychody ze sprzedaży w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie grantu nie niższe niż 3 mln zł.,
 • okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 18 miesięcy,
 • kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi maksymalnie 1 mln zł.

 Koszty kwalifikowane

Grant może być przyznany na projekty dotyczące zwiększenia robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparte zostaną projekty polegające na zakupie, instalacji i uruchomieniu w przedsiębiorstwie robota przemysłowego.

Wykaz kosztów kwalifikowanych

 •  koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  • maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.
 • Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.

Robot przemysłowy – Definicja na potrzeby ulgi na robotyzację:

W polskim systemie prawnym funkcjonuje definicja robota przemysłowego. Zgodnie z nią, jest to mobilna lub stacjonarna maszyna sterowana, programowalna i wielozadaniowa o co najmniej 3 stopniach swobody.

Warunki, jakie ma spełniać, to m.in. :

 1. umiejętność wymiany cyfrowych danych z urządzeniami sterującymi,
 2. komunikowanie się z systemami teleinformatycznymi,
 3. współdziałanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Z kolei działanie robota przemysłowego powinno być monitorowane za pomocą kamer lub czujników.

Robot przemysłowy – Definicja robota przemysłowego zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2001

Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji.

Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego który jest:

– automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody,

– posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną,

– dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 493 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

Roboty przemysłowy – przykłady  z branży meblarskiej

W zakładach produkujących stoły, krzesła, szafy, półki i kanapy roboty są wykorzystywane w operacjach, które wymagają powtarzalności i jakości. Zastosowanie nowoczesnych maszyn podnosi wydajność, a w długiej perspektywie obniża koszty. W fabrykach meblarskich takich urządzeń zwykle używa się do klejenia, lakierowania i montażu elementów. Niższe koszty produkcji realizowanej przez roboty wdrożone zgodnie z zasadami przemysłu 4.0 wynikają nie tylko z faktu, że firma mniej wydaje na pensje ludzi. Maszyny zapewniają wyższą jakość wykonania, mniej uszkodzeń i błędów oraz lepsze wykorzystanie surowców.                                                                                                                                               

W procesie klejenia robot używa za każdym razem dokładnej ilości kleju i nakłada go na powierzchnię bardziej precyzyjnie niż człowiek.                                                                                   

Dedykowane do malowania i lakierowania roboty przemysłowe znajdują zastosowanie szczególnie tam, gdzie niezbędne jest osiągnięcie najwyższej jakości malowanej powierzchni i dużej wydajności.

W obszarze montażu roboty wykorzystywane w branży meblarskiej umożliwiają jednoczesne wykonywanie wielu operacji, np. zszywania, skręcania i klejenia. 

Dodatkowym argumentem dla zastosowania robotyzacji na tym etapie produkcji jest zmniejszenie szkodliwości i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracownika.

Warto podkreślić, że integracja robota z otoczeniem może przebiegać także w wielu innych obszarach takich jak procesy pakowania, magazynowania, przenoszenia czy obsługi innych maszyn (frezarek, tokarek, szlifierek). Wszechstronność zastosowań wpływa na popularyzację nowoczesnych technologii robotycznych w szeroko pojętym przemyśle.

 Wysokość dotacji

 • maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 850 tys. zł.,
 • dotacja stanowić będzie pomoc de minimis.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs ROBOGRANT to 29 mln zł.

Termin składania wniosków grantowych

Wnioski o grant można składać od 08.11.2023r – 06.12.2023r.

WAŻNE! – Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

Dodatkowe czynniki sukcesu

 • projekt jest planowany przez przedsiębiorcę, który na dzień składania wniosku o dotację nie dysponuje robotem przemysłowym w przedsiębiorstwie, tj. dokona pierwszego zakupu robota w ramach zgłaszanego projektu,
 • projekt będzie realizowany na terenie powiatu o wyższej stopie bezrobocia na podstawie danych GUS.

Jak możemy pomóc? 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507 -119 -029, mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne

Zespół FLOW

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.