Jak opracować skuteczny biznesplan?

PROFESJONALNY BIZNESPLAN MA WZBUDZIĆ ZAUFANIE I PRZEKONAĆ INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ DO PREZENTOWANEJ WIZJI BIZNESU

 

Metody szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi z wykorzystaniem następujących narzędzi: studia przypadków, ćwiczenia grupowe, odgrywanie ról, dyskusje uczestników,mini wykłady, prezentacja.

Materiały szkoleniowe i certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające zagadnienia teoretyczne objęte programem szkolenia w wersji papierowej i elektronicznej oraz certyfikat.

Szkolenie – Jak opracować skuteczny biznesplan?

Podczas szkolenia zostaną przedstawione konkretne zasady tworzenia oraz struktury biznes planu. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat metod konstruowania, opracowania skutecznego biznes planu oraz sporządzania analizy finansowej.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie zasad opracowania skutecznego biznes planu,
 • stworzenie biznes planu dla wybranego projektu,
 • nabycie umiejętności oceny efektywności planowanego przedsięwzięcia.

 

Program szkolenia:

 

Dobry biznesplan – czyli jak

 

 • cele tworzenia biznes planu,
 • struktura biznesplanu,
 • zasady sporządzania profesjonalnego biznes planu.

Analiza marketingowa

 

 • analiza konkurencji,
 • marketing mix,
 • analiza SWOT i modeli pięciu sił Portera

Strategia firmy

 

 • plan strategiczny,
 • warunki popytu i podaży,
 • promocja i reklama,
 • innowacyjność przedsięwzięcia

Efektywność projektu

 

 • generowanie dochodu,
 • analiza progu rentowności,
 • wskaźnik efektywności finansowej.

Analiza finansowa

 

 • planowane nakłady inwestycyjne,
 • harmonogram rzeczowo- finansowy projektu,
 • planowane przychody,
 • prognozowane koszty,
 • rachunek zysków i strat,
 • analiza ryzyka

Jak sprzedać biznesplan inwestorom

 

 • kryteria formalne,
 • kryteria merytoryczne,
 • najczęściej poprełniane błędy,

Prowadzący: Beata Piątek, Project Manager, absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami” w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera, posiada certyfikat trenera biznesu MATRIK. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i szkoleniowymi finansowanymi za środków krajowych i UE. Prowadzi firmę szkoleniowo – doradczą FLOW.

Zapraszamy do współpracy!

adres

numer telefonu

mail

Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy.