Komisja Europejska opublikowała poradnik dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych. Ma on pomóc w wyeliminowaniu błędów, jakie pojawiają się w projektach finansowanych z funduszy europejskich.

 

Publikacja Komisji Europejskiej dotyczy zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zawarte w niej wskazówki mają ułatwić wdrażanie programów operacyjnych oraz wesprzeć stosowanie dobrych praktyk.

Dokument jest przewodnikiem po najbardziej problematycznych kwestiach dotyczących zamówień publicznych. Zawiera praktyczne porady, w jaki sposób ustrzec się błędów i jak postępować w konkretnych przypadkach. Opisano w nim dobre praktyki, wyjaśniono niektóre zagadnienia, a także przedstawiono je na rzeczywistych przykładach. Poradnik zawiera zalecenia i najlepsze praktyki, nie jest natomiast prawnie wiążący.

Jak wskazano w publikacji, zamówienia publiczne stanowią około 19% unijnego PKB, a w ich ramach wydatkowanych jest aż 48% środków UE. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiedzialne za nie osoby wystrzegały się błędów i w każdej chwili mogły skorzystać z pomocy.

Współautorką poradnika jest Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.