Biznesplan w 5 krokach

Biznesplan jest niezbędny do oceny opłacalności i szans na powodzenie nowych przedsięwzięć.

 

Jak pracujemy?

Krok 1 – uzgodnienie zakresu konsultacji poprzez wypełnienie formularza kontaktowego
Krok 2 – ustalenie terminu konsultacji
Krok 3 – realizacja płatności 2 dni przed terminem konsultacji i przesłanie faktury
Krok 4 – łączymy się online (przez Skype, telefon, …..) by zrealizować usługę.
Zapytaj o najbliższe terminy

Biznes plan w 5 krokach

Biznesplan opracowujemy przed uruchomieniem firmy lub planowaniem jej rozwojuBiznesplan wymagany jest głównie przez instytucje udzielające dotacji, tj.: Powiatowe Urzędy Pracy, operatorów programów unijnych, banki lub inwestorów prywatnych. Biznesplan jest też narzędziem efektywnego zarządzania, przewidywania i planowania w firmie.

Struktura biznesplanu

 • Streszczenie
 • Charakterystyka firmy
 • Aktualny stan działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej)
 • Analiza strategiczna
 • Ramowy rozdział zadań
 • Plan działalności gospodarczej
 • Zasady i warunki modyfikacji planu
 • Załączniki dotyczące sytuacji ekonomicznej

 

Jak przygotować się do spotkania w sprawie biznesplanu?

W celu zapewnienia najwyższej jakości usługi na spotkanie należy przygotować podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu:

 • Kto będzie realizował przedsięwzięcie (np. osoba fizyczna, firma, fundacja, stowarzyszenie)?
 • Jaka jest lokalizacja przedsięwzięcia?
 • Jaki jest zakres rzeczowy i finansowy planowanego przedsięwzięcia (planowane działania i wydatki)?

 

Opracowanie biznespanu – zakres usługi

 • spotkanie w celu omówienia najważniejszych elementów biznesplanu i zgromadzenia niezbędnych informacji,
 • opracowanie kompleksowego biznesplanu.

 

Biznesplan w 5 krokach

KROK PIERWSZY – USTALAMY HORYZONT PLANISTYCZNY

Biznesplan opracowuje się na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat (horyzont perspektywiczny). Ze względu na szybki postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, biznesplany na dłuższe okresy można wykorzystać koncepcje foresightu strategicznego.

KROK DRUGI – GROMADZIMY NIEZBĘDNE INFORMACJE

Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze pełną wiedzą na temat istoty funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, dlatego powinniśmy skupić się na pozyskaniu możliwie największej ilości przydatnych informacji. 

KROK TRZECI – OPISUJEMY DZIAŁANIA MARKETINGOWE 

Nazwa firmy, cele działalności, forma prawna, termin realizacji projektu. Dodatkowo, opisujemy działania marketingowe: lokalizacja siedziby lub miejsca wykonywania działalności, kanały dystrybucji, rodzaj asortymentu i usług, zasoby ludzkie i kapitałowe. W tym miejscu analizujemy silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia przedsięwzięcia (analiza SWOT).

KROK CZWARTY – CHARAKTERYZUJEMY PRODUKTY I USŁUGI

Identyfikujemy grupę nabywców i ich cechy, charakteryzujemy cechy produktu lub usługi. Analizujemy ofertę konkurencji i szacujemy przyszły popyt i sprzedaż. 

KROK PIĄTY – USTALAMY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Ustalamy harmonogram poszczególnych działań, przypisujemy im koszty, opracowujemy analizę finansową oraz opisujemy czynności związane z wdrożeniem biznesplanu.

Warto pamiętać

 • sporządzając biznesplan, należy skupić się na sprawach najistotniejszych punktu widzenia osoby, która będzie oceniać dokument,
 • materiały dodatkowe i załączniki należy pogrupować i ponumerować,
 • należy dokonać korekty biznesplanu pod kątem poprawności językowej, estetyki  i struktury dokumentu,
 • aby biznesplan był skuteczny, musi być czytelny, jasny i zrozumiały,
 • osoby zatrudnione do oceny biznesplanu chcą specyficznych informacji, pisanych językiem formalnym, zgodnych z kryteriami konkursu,
 • inwestorzy prywatni lub instytucjonalni są zainteresowani projektami, które wygenerują zyski przy niskim ryzyku, 
 • banki chcą inwestować w bezpieczne projekty, należy więc udowodnić zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych.

Przykładowy spis treści biznesplanu

1. Podsumowanie. 
2. Opis przedsięwzięcia (forma prawna, udziałowcy, organizacja, lokalizacja, dane techniczno – ekonomiczne,  nakłady, źródła finansowania.
3. Kadra i personel firmy (struktura organizacyjna, zatrudnienie)
4. Analiza rynku (segmentacja, popyt na produkty/usługi, podaż, konkurencja, plan marketingowy, polityka cenowa, dystrybucja, analiza SWOT.
5. Plan przedsięwzięcia (organizacja, nakłady, finansowanie, sprzedaż,  przychody, koszty, kapitał obrotowy, wynik finansowy prognozy).  
6. Ocena przedsięwzięcia (próg rentowności, wskaźniki finansowe, analiza rentowności, analiza wrażliwości, analiza wariantowa). 

Zapraszamy do współpracy!

ul. Mickiewicza 7a

32-400 Myślenice

507 - 119 - 029

flow@flowprojekty.eu

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym będzie FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek . Podane dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności

Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy