W latach 2014-2020 miliardy euro przeznaczy się na tworzenie innowacji i projekty badawczo-rozwojowe. Czy polskim firmom opłaca się inwestowanie w B + R (badania i rozwój) lub B + R + I (badania rozwój i innowacje)? Badania NCBiR pokazują, że tak.

Innowacja = Ryzyko

Inwestycje w innowacje zawsze wiążą się z ponadprzeciętnym ryzykiem. Nie wszystkie projekty innowacyjne kończą się sukcesem, często trzeba pogodzić się ze stratami głównie finansowymi. Innowacje na pierwszy rzut oka wiążą się bezpośrednio z ponoszeniem kosztów. Jednak, aby wyprzedzić konkurencję i uzyskać wysoką stopę zwrotu z inwestycji innowacje w firmie są niezbędne.

Innowacja

Termin innowacja jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno innowacji poziomie firmy jak i innowacja w szerszym kontekście, czyli: region, kraj, Europa, świat.

Innowacja na poziomie firmy to wszystko co jest dla przedsiębiorstwa nowe lub ulepszone.

Może dotyczyć nowego produktu, procesu, technologii lub ich modernizacji w odniesieniu do korzyści, jakie odniesie firma po ich wdrożeniu.Czy inwestowanie w badania i rozwój opłaca się polskim firmom?

Inwestowanie w B+R to kluczowy element rozwoju firm na całym świecie. Badania pokazują, że także w Polsce, niezależnie od ich wielkości czy branży w jakiej działają. Najwięcej w B + R inwestują duże przedsiębiorstwa. Jednocześnie w grupie małych i średnich firm najszybciej rosną przychody z działalności B+R – od 2008 roku wzrosły o 50%. Dodatkowo, najwięcej na badania i rozwój wydają firmy działające na rynku 10-15 lat. Sektor najaktywniejszy w B + R to ICT.

Kiedy polskie firmy osiągają pierwsze zyski?

Zaskoczeniem jest fakt, że ponad 30% badanych firm pierwsze zyski z B + R osiąga już po roku od ich wdrożenia, a 27% po 2 latach. Polskie firmy w 2014 roku średnio wprowadziły na rynek 4 nowe produkty, a w branżach ICT nawet 18.

Co najlepiej zachęca firmy do inwestowania w B+R?

W chwili obecnej największą motywacją do inwestowania jest możliwość pozyskania dotacji na projekty B+R. Dotacje pozwalają zmniejszyć ryzyko niepowodzenia innowacyjnych projektów. .W okresie 2014-2020 kluczem do sukcesu będzie umiejętne kreowanie strategii rozwoju firmy opartej na budowaniu partnerstw z instytucjami naukowymi czy firmami zainteresowanymi inwestycjami w B+R.

Opracowano na podstawie raportu NCBiR