LEADER 2014 - 2020 LGD W MAŁOPOLSCE

Lista małopolskich LGD:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale 
2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
5. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
6. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 
7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
8. Stowarzyszenie Dolina Karpia
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 
10. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 
13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
15. „Gościniec 4 Żywiołów”
16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny 

17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
18. LGD „Korona Sądecka”
19. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
20. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
21. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”
23. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby
25. Zielony Pierścień Tarnowa
26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
27. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
28. Blisko Krakowa
29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
30. Podhalańska Lokalna Grupa Działania
31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

Jak możemy pomóc? Oferujemy:

  • konsultacje i analizę pomysłu na projekt pod kątem szans na dofinansowanie,
  • doradztwo na etapie ubiegania się o dotację,
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • wsparcie w trakcie oceny projektu,
  • rozliczanie