Horyzont 2020. Jest to największy w historii, unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro.

Program jest podzielony na trzy filary: „I. Doskonałość w nauce”, „II. Wiodąca pozycja w przemyśle” i „III. Wyzwania społeczne”. W ramach filarów II i III około 20% budżetu tj. ponad 9 mld euro, przeznaczono dla małych i średnich firm na cały okres 2014 – 2020.


Umowa Partnerstwa 

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która określa sposób wydatkowania nowej puli środków europejskich w Polsce. Jest to nasz plan inwestycyjny, który będziemy realizować w latach 2014 – 2020. Jednak na nabory wniosków w konkursach krajowych musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy.Teraz kolej na negocjowanie treści 22 programów operacyjnych: 6 krajowych, w tym  jednego dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez władze województw. Dopiero przyjęcie tych programów umożliwi rozpoczęcie procedur konkursowych.

Filary programu

Czekając na pierwsze konkursy krajowe warto zapoznać się z możliwościami, jaki stwarza nowy program ramowy (skierowany do wszystkich członków) Unii Europejskiej – Horyzont 2020.Jest to największy w historii, unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program jest podzielony na trzy filary: „I. Doskonałość w nauce”, „II. Wiodąca pozycja w przemyśle” i „III. Wyzwania społeczne”. W ramach filarów II i III około 20% budżetu tj. ponad 9 mld euro, przeznaczono dla małych i średnich firm na cały okres 2014 – 2020.

Zasady uczestnictwa

W większości programów i podprogramów wchodzących w skład „Horyzontu 2020”, aby przedsiębiorca mógł sięgnąć po dofinansowanie wymagane jest zawiązanie konsorcjum. W skład przykładowego konsorcjum powinny wchodzić, co najmniej trzy niepowiązane podmioty z trzech różnych krajów UE(lub stowarzyszonych) w tym jedna jednostka naukowa. Na specjalnym portalu programu Horyzont 2020 dostępna jest wyszukiwarka gdzie można znaleźć partnerów lub zarejestrować swoją firmę, jako potencjalnego partnera do projektu europejskiego.

Specjalny instrument skierowany dla MŚP

Jeśli współpraca w ramach międzynarodowego konsorcjum okaże się zbyt skomplikowana dla polskiego przedsiębiorcy to można skorzystać z odrębnej puli środków przeznaczonych tylko dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa). W ramach Horyzontu 2020 powstał, bowiem specjalny mechanizm pod nazwą „SME Instrument” (Instrument dla Małych i średnich przedsiębiorstw), kierowany wyłącznie do tej grupy przedsiębiorców. Zainteresowane firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów samodzielnie bez konieczności współpracy w ramach konsorcjum. „SME Instrument” na lata 2014 – 2015 obejmuje 13 różnych tematów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematy w programie Horyzont 2020 są sformowane bardziej ogólnie niż te do, których przyzwyczaiły nas krajowe programy pomocowe. Dlatego np. projekty z branży informatycznej mogą wpisywać się więcej niż w jeden temat konkursowy.

Mechanizm dla MŚP przewiduje wsparcie projektów w 3 odrębnych fazach. W fazie 1 można aplikować o 50 tysięcy euro na sfinansowanie i oszacowanie wykonalności oraz rynkowych możliwości dla nowych produktów, metod, usług lub technologii. Przykładowe działania, które obejmuje faza 1 to: analiza rynku, ocena ryzyka, poszukiwanie partnerów. Program dofinansowuje 70% wartości zgłaszanego projektu. W fazie 2 firmy mogą uzyskać dofinansowanie na działania badawcze, obejmujące między innymi: prototyp, testowanie, pilotaż, skalowanie. Wniosek o objętości maksymalnie 30 stron powinien opisywać innowacyjność przedsięwzięcia, jego kluczowe zastosowania rynkowe, korzyści dla użytkownika oraz opis wdrażania projektu. Rezultatem tego etapu jest biznesplan gotowy do przedstawienia inwestorowi. Wsparcie możliwe do uzyskania w fazie 2 wynosi 1 – 3 milionów euro i stanowi do 100% dofinansowania. Faza 3 to wsparcie działań wdrożeniowych realizowanych poprzez dostęp do funduszy podwyższonego ryzyka.

Jak aplikować o dofinansowanie w ramach Horyzont 2020

  1. Należy znaleźć odpowiedni konkurs na portalu http://ec.europa.eu/research/participants/portal.  Znajduje się tam również instrukcja dotycząca programu Horyzont 2020 – „H2020 Online Manual”. W instrukcji znajdują sie opisy poszczególnych programów, które pomogą dobrać temat najbliższy dziedzinie i profilowi działania firmy.
  2. Następnie trzeba skorzystać ze specjalnego narzędzia wyszukiwania i znaleźć podmiot do współpracy lub umieścić na portalu własną ofertę. W przypadku mechanizmu „SME Instrument” można złożyć projekt indywidualnie.
  3. Kolejnym krokiem jest utworzenie konta firmy na portalu „Participant Portal” oraz jej rejestracja by uzyskać unikalny kod identyfikacyjny (PIC).
  4. Wnioski w ramach programu Horyzont 2020 składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Po ich przesłaniu nie ma obowiązku wysyłania papierowej wersji dokumentów.

Podsumowanie

Horyzont 2020 jest narzędziem wsparcia, które ma być:

  • odpowiedzią na kryzys gospodarczy w Europie,
  • wzmocni pozycje gospodarki europejskiej w świecie,
  • rozwieje obawy mieszkańców UE o ich miejsca pracy, stan zdrowia, środowisko naturalne,
  • zniweluje różnice między regionami w zakresie potencjału naukowego i innowacyjnego.

Czy Horyzont 2020 jest dla nas?

Należymy do UE i jako przedsiębiorcy mamy prawo korzystać z europejskich programów pomocowych. Założenia i kryteria dostępu do programu Horyzont 2020 mogą wydawać się zbyt ambitne dla lokalnych firm. Jednakże, program będzie obowiązywał przez najbliższe 7 lat, więc warto zapoznać się z jego zapisami. Być może dobrym rozwiązaniem, na początek jest przyłączenie się w charakterze partnera do konsorcjum, które poszukuje do współpracy firmy z określonej branży.

Artykuł ukazał się w gazecie SEDNO, 1.06.2014r. autor: Beata Piątek,Firma FLOW Projekty Szkolenia, Myślenice, ul. Mickiewicza 7a, www.flowprojekty.eu