Dotacje PROW

Pomagamy pozyskać dotacje w ramach                                                      PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020

 

Flow pomaga pozyskać dotacje z działania LEADER 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichOferujemy opracowanie kompletnych wniosków, wsparcie podczas zarządzania projektem, raportowanie i rozliczenie dotacji.  

NOWY LEADER 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany na terenach wiejskich, czyli obszarach z wyłączeniem miast o liczbie mieszkańców do 20 tys. osób. Jednym z działań PROW jest LEADER. W ramach tego działania mikro firmy oraz osoby fizyczne mogą pozyskać dotacje. 

LEADER 2014 - 2020 DOTACJE NA START

W ramach działania Leader 2014 – 2020 osoby fizyczne mogą aplikować dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Firma musi być zlokalizowana na terenach wiejskich do 20 000 mieszkańców. Dotacje w zależności od regionu mogą wynosić do 100 000 złotych

LEADER 2014 - 2020 DOTACJE NA ROZWÓJ

W ramach działania Leader firmy już działające mogą starać się o dotacje na realizację operacji (projektów) zlokalizowanych na terenach wiejskich do 20 000 mieszkańców. Dotacje w zależności od regionu mogą wynosić do 300 000 złotych

LEADER 2014 - 2020 LGD W MAŁOPOLSCE

Działanie LEADER 2014 – 2020 będzie obsługiwane w Małopolsce przez 32 Lokalne Grupy Działania, które wcześniej opracowały Lokalne Strategie Działania i pozyskały na ich realizację środki finansowe z PROW.